ข้อมูลส่วนตัว

 • ชื่อ Turbo Pizza
 • ที่อยู่ 1668 Rue Saint Louis, Sainte-Julie, QC J3E 1W9, Canada
 • โทรศัพท์ (450) 649-7799
 • แฟกซ์+1 450-649-7799
 • เว็บไซต์ http://www.medpizza.com/

ธุรกิจอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ Turbo Pizza, Sainte-Julie - Quebec, Canada

 • Les As de la coupe
  ที่อยู่

  2385 Rue de Madrid, Sainte-Julie, QC J3E 2K4, Canada
  ประมาณ1.64 KM ไปถึง Sainte-Julieและ 1.85KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

  โทรศัพท์ (514) 574-5169
  โทรศัพท์ +1 514-574-5169
  เว็บไซต์ http://www.lesasdelacoupe.com/
 • Parc des Fromagers
  ที่อยู่

  Rue Parent, Saint-Basile-le-Grand, QC J3N 1Y6, Canada
  ประมาณ6.63 KM ไปถึง Sainte-Julieและ 7.72KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

 • Parc de Coutances
  ที่อยู่

  Rue d'Épinal, Boucherville, QC J4B 8G1, Canada
  ประมาณ7.34 KM ไปถึง Sainte-Julieและ 7.16KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

  เว็บไซต์ http://www.ville.boucherville.qc.ca
 • Parc Salaberry
  ที่อยู่

  Salaberry Street, Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 5Z6, Canada
  ประมาณ6.79 KM ไปถึง Sainte-Julieและ 7.93KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

 • Boisée des Hirondelle
  ที่อยู่

  Chemin des Hirondelles, Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 6E4, Canada
  ประมาณ5.54 KM ไปถึง Sainte-Julieและ 6.7KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

 • Parc Sainte-Augustine
  ที่อยู่

  Verger Street, Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V, Canada
  ประมาณ6.83 KM ไปถึง Sainte-Julieและ 7.89KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

 • Centre Canin Vallée du Richelie
  ที่อยู่

  46 Principale, Saint-Basile-le-Grand, QC J3N 1M3, Canada
  ประมาณ6.29 KM ไปถึง Sainte-Julieและ 7.34KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

  โทรศัพท์ (450) 441-0848
  โทรศัพท์ +1 450-441-0848
  เว็บไซต์ http://www.centrecaninvalleedurichelieu.com/
 • Terrain Baseball Rabastalière
  ที่อยู่

  Rue Goyer, Saint-Bruno-de-Montarville, QC, Canada
  ประมาณ5.96 KM ไปถึง Sainte-Julieและ 7.01KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

45.59312630 -73.33784040