Name
Pekarna Fortesa
Address
Polzela 9, 3313 Polzela, Slovenia
Phone
040 307 451
Fax
+386 40 307 451
Category
Retail Shopping
Openning Hours

Monday:6:00 am - 10:00 pm
Tuesday:6:00 am - 10:00 pm
Wednesday:6:00 am - 10:00 pm
Thursday:6:00 am - 10:00 pm
Friday:6:00 am - 10:00 pm
Saturday:6:00 am - 10:00 pm
Sunday:6:00 am - 10:00 pm

Location
( Coordinate: 46.27962900,15.07768400 )
Directions
Scan QR Code for Contact Details VCF vCard QR Code
Pekarna Fortesa
040 307 451
Polzela 9, 3313 Polzela, Slovenia
https://www.bisnzz.com/profile/pekarna-fortesa/60a002d442111f28112e3df74a93eaff

Download vCard
Suggest an edit Are You The Business Owner ?
Get Notified About New Offers
Social Media Reviews
5+ Reviews
4.70 out of 5 stars
Write your review on Google
Visitors Overview
Slovenia
Pekarna Fortesa
Polzela 9, 3313 Polzela, Slovenia
040 307 451
+386 40 307 451
Coordinate: 46.27962900,15.07768400
State/Province : Žalec
Country : Slovenia
Postal Code : 3313

Nearest Cities
 • Arnače
 • Kavče
 • Ložnica
 • Silova
 • Gotovlje
 • Grče
 • Kale
 • Spodnje Grušovlje
 • Studence
 • Zalog pri Šempetru
 • Zgornje Grušovlje
 • Zgornje Roje
 • Podkraj
 • Podlog v Savinjski Dolini
 • Ponikva pri Žalcu
 • Šempeter v Savinj. Dolini
 • Braslovče
 • Glinje
 • Kamenče
 • Male Braslovče
 • Poljče
 • Preserje
 • Rakovlje
 • Šentrupert
 • Spodnje Gorče
 • Topovlje
 • Trnava
 • Zakl
 • Zgornje Gorče
 • Podgora
 • Rečica ob Paki
 • Andraž nad Polzelo
 • Breg pri Polzeli
 • Dobrič
 • Ločica ob Savinji
 • Orla Vas
 • Orova Vas
 • Podvin pri Polzeli
 • Polzela
 • Založe