ข้อมูลส่วนตัว

 • ชื่อ Mirador Turistico Bajada del Rio
 • ที่อยู่ Valera - Carvajal, Venezuela

ธุรกิจอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ Mirador Turistico Bajada del Rio, Bella Vista - Trujillo, Venezuela

 • Cementerio Carvajal I
  ที่อยู่

  Filo, San Rafael de Carvajal, Venezuela
  ประมาณ0.98 KM ไปถึง Bella Vistaและ 2.57KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

 • Parque
  ที่อยู่

  Municipio Trujillo, Venezuela
  ประมาณ18.47 KM ไปถึง Bella Vistaและ 17.14KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

 • Estadios de Plata 3
  ที่อยู่

  Valera, Venezuela
  ประมาณ2.28 KM ไปถึง Bella Vistaและ 0.66KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

 • Estadio de Plata II
  ที่อยู่

  Plata II, Valera, Venezuela
  ประมาณ2.6 KM ไปถึง Bella Vistaและ 0.74KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

 • Plaza Sucre
  ที่อยู่

  Avenida Independencia, Trujillo, Venezuela
  ประมาณ18.59 KM ไปถึง Bella Vistaและ 16.9KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

 • Estadio de Motatan
  ที่อยู่

  Av Principal Motatan, Motatan, Venezuela
  ประมาณ9.55 KM ไปถึง Bella Vistaและ 6.76KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

 • SAPNNAET (Antiguo Parque Inam, Plata I) Park
  ที่อยู่

  Valera, Venezuela
  ประมาณ1.03 KM ไปถึง Bella Vistaและ 1.86KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

 • Parque
  ที่อยู่

  Avenida Paez, Venezuela
  ประมาณ22.81 KM ไปถึง Bella Vistaและ 25.64KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

9.33179400 -70.59178300