Kinh doanh khác gần Cinex, Bella Vista - Trujillo, Venezuela

 • Mirador Turistico Carvajal
  Địa chỉ nhà

  Valera, Venezuela
  Xấp xỉ1.37 KM đi đến Bella Vistavà 3.28KM cho doanh nghiệp hiện tại.

 • Cementerio Carvajal II
  Địa chỉ nhà

  Filo, San Rafael de Carvajal 3102, Venezuela
  Xấp xỉ0.85 KM đi đến Bella Vistavà 2.72KM cho doanh nghiệp hiện tại.

 • Plaza Bolívar de Valer
  Địa chỉ nhà

  Valera, Venezuela
  Xấp xỉ1.14 KM đi đến Bella Vistavà 2.06KM cho doanh nghiệp hiện tại.

 • Estadio Diablos Rojos
  Địa chỉ nhà

  Sabana de Mendoza 3110, Venezuela
  Xấp xỉ22.86 KM đi đến Bella Vistavà 22.39KM cho doanh nghiệp hiện tại.

 • Estadio de Plata II
  Địa chỉ nhà

  Plata II, Valera, Venezuela
  Xấp xỉ2.6 KM đi đến Bella Vistavà 4.12KM cho doanh nghiệp hiện tại.

 • Cinex
  Địa chỉ nhà

  Avenida 6, Valera, Venezuela
  Xấp xỉ1.91 KM đi đến Bella Vistavà 0KM cho doanh nghiệp hiện tại.

  Điện thoại 0271-2319519
  Điện thoại +58 271-2319519
  Trang mạng http://www.cinex.com.ve/cine.php?cine=34
 • Plaza Bolíva
  Địa chỉ nhà

  San Lázaro, Venezuela
  Xấp xỉ9.84 KM đi đến Bella Vistavà 11.04KM cho doanh nghiệp hiện tại.

 • Piscina Santa Iné
  Địa chỉ nhà

  Eje Vial Valera, Trujillo. Carvajal, Venezuela
  Xấp xỉ7.35 KM đi đến Bella Vistavà 8.84KM cho doanh nghiệp hiện tại.

9.29744800 -70.61484100