ข้อมูลส่วนตัว

  • ชื่อ Cinex
  • ที่อยู่ Avenida 6, Valera, Venezuela
  • โทรศัพท์ 0271-2319519
  • แฟกซ์+58 271-2319519
  • เว็บไซต์ http://www.cinex.com.ve/cine.php?cine=34
  • Category การบันเทิง

แบ่งปันโปรไฟล์ของเราบน

ธุรกิจอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ Cinex, Bella Vista - Trujillo, Venezuela

การบันเทิง

Cementerio Carvajal I

ที่อยู่ Filo, San Rafael de Carvajal, Venezuela. ประมาณ0.98 KM ไปถึง Bella Vistaและ 2.81KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

Parque

ที่อยู่ Avenida Paez, Venezuela. ประมาณ22.81 KM ไปถึง Bella Vistaและ 21.07KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

Botánico "La Beatriz" Par

ที่อยู่ Calle Residencial, Valera, Venezuela. ประมาณ2.3 KM ไปถึง Bella Vistaและ 0.77KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

Plaza La Floresta

ที่อยู่ Valera, Venezuela. ประมาณ2.4 KM ไปถึง Bella Vistaและ 2.27KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

Plaza Bolíva

ที่อยู่ San Lázaro, Venezuela. ประมาณ9.84 KM ไปถึง Bella Vistaและ 11.04KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

Plaza Bolívar de Valer

ที่อยู่ Valera, Venezuela. ประมาณ1.14 KM ไปถึง Bella Vistaและ 2.06KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

Los Ilustres

ที่อยู่ Troncal 7, Valera, Venezuela. ประมาณ2.38 KM ไปถึง Bella Vistaและ 0.48KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

SAPNNAET (Antiguo Parque Inam, Plata I) Park

ที่อยู่ Valera, Venezuela. ประมาณ1.03 KM ไปถึง Bella Vistaและ 2.77KM ต่อธุรกิจปัจจุบัน

9.29744800 -70.61484100