Hồ sơ

  • Tên CHSLD Trefle D'or (Foyer De Chateauguay)
  • Địa chỉ nhà Châteauguay, QC, Canada
  • Category Y khoa

Chia sẻ Hồ sơ của chúng tôi trên

Kinh doanh khác gần CHSLD Trefle D'or (Foyer De Chateauguay), Châteauguay-Centre - Quebec, Canada

Y khoa

Refuge faunique Marguerite-D'Youville

Địa chỉ nhà 480, boulevard D’Youville, Île Saint-Bernard, Châteauguay, QC J6J 5T9, Canada. Xấp xỉ4.7 KM đi đến Châteauguay-Centrevà 4.49KM cho doanh nghiệp hiện tại.

Điện thoại (450) 698-3133. Điện thoại +1 450-698-3133. Website http://www.ilesaintbernard.com/territoires-naturels/lile-st-bernard/refuge-faunique-marguerite-dyouville/

Parc Billings

Địa chỉ nhà 151 Rue de Ville Marie, Châteauguay, QC J6J 2M9, Canada. Xấp xỉ2.1 KM đi đến Châteauguay-Centrevà 1.43KM cho doanh nghiệp hiện tại.

Website http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=241363

Parc des Roselins

Địa chỉ nhà 2500 Boulevard Don Quichotte, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC J7V 7P2, Canada. Xấp xỉ8.74 KM đi đến Châteauguay-Centrevà 9.22KM cho doanh nghiệp hiện tại.

Điện thoại (514) 453-4128. Điện thoại +1 514-453-4128. Website http://www.ndip.org/equipements-et-infrastructures/

Maison LePailleur

Địa chỉ nhà 54 Boulevard Salaberry S, Châteauguay, QC J6J 4J3, Canada. Xấp xỉ1.33 KM đi đến Châteauguay-Centrevà 1.08KM cho doanh nghiệp hiện tại.

Điện thoại (450) 698-3193. Điện thoại +1 450-698-3193. Website http://maisonlepailleur.ca/

Parc Louis-Joseph-Fortin

Địa chỉ nhà Rue Randill, Châteauguay, QC J6J, Canada. Xấp xỉ2.49 KM đi đến Châteauguay-Centrevà 1.82KM cho doanh nghiệp hiện tại.

Parc Historique Pointe-du-Moulin

Địa chỉ nhà 2500 Boulevard Don Quichotte, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC J7V 7P2, Canada. Xấp xỉ8.74 KM đi đến Châteauguay-Centrevà 9.22KM cho doanh nghiệp hiện tại.

Điện thoại (514) 453-5936. Điện thoại +1 514-453-5936. Website http://www.pointedumoulin.com/

Arena Leo Crepin

Địa chỉ nhà 255 Boulevard Brisebois, Châteauguay, QC, Canada. Xấp xỉ1.53 KM đi đến Châteauguay-Centrevà 2.2KM cho doanh nghiệp hiện tại.

Parc Honoré-Mercie

Địa chỉ nhà avenue 2m7, 99 Avenue Normand, Châteauguay, QC J6J 2M7, Canada. Xấp xỉ1.68 KM đi đến Châteauguay-Centrevà 1.07KM cho doanh nghiệp hiện tại.

Website http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=241739

45.35341200 -73.74197400