ชื่อ
Cerro El Cristo
ที่อยู่
Carretera Palo Gordo-Los Hornos, Capacho 5009, Venezuela
ประเภท
การบันเทิง
ที่ตั้ง
( Coordinate: 7.83913900,-72.31779300 )
คำสั่ง
แนะนำการแก้ไข Are You The Business Owner ?
รับแจ้งเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษใหม่
รีวิวสื่อสังคมออนไลน์
ภาพรวมผู้เข้าชม
Venezuela
Cerro El Cristo
Carretera Palo Gordo-Los Hornos, Capacho 5009, Venezuela
Coordinate:
 • 7.83913900,-72.31779300


 • เมืองใกล้เคียง
  • Agua Fría
  • Apartaderos
  • Caña Brava
  • Capacho Nuevo
  • Capacho Viejo
  • Casa Nueva
  • Catarnica
  • Cerro de La Laguna
  • El Laurel
  • El Milagro
  • El Páramo
  • El Rosario
  • El Valle
  • Hato de La Virgen
  • La Aguada
  • La Cedrala
  • La Fila
  • La Mulera
  • La Perla
  • La Providencia
  • La Puente
  • Las Guamas
  • Las Gumas
  • Las Lomas
  • Llano Grande
  • Lomas Altas
  • Lomas Bajas
  • Los Picachitos
  • Momaria
  • Oscura
  • Palo Gordo
  • Páramo Viejo
  • Peñas Negras
  • Peribeca
  • Salado Negro
  • Salom
  • Santa Anita
  • Santa Rita
  • Toituna
  • Tucape
  • Velandria