Kinh doanh khác gần Cementerio Carvajal II, Bella Vista - Trujillo, Venezuela

 • Estadio de Plata II
  Địa chỉ nhà

  Plata II, Valera, Venezuela
  Xấp xỉ2.6 KM đi đến Bella Vistavà 2.41KM cho doanh nghiệp hiện tại.

 • Botánico "La Beatriz" Par
  Địa chỉ nhà

  Calle Residencial, Valera, Venezuela
  Xấp xỉ2.3 KM đi đến Bella Vistavà 3.02KM cho doanh nghiệp hiện tại.

 • Flor de Patria
  Địa chỉ nhà

  Urb. Lola de Briceño, Flor de Patria, Venezuela
  Xấp xỉ21.63 KM đi đến Bella Vistavà 20.93KM cho doanh nghiệp hiện tại.

  Điện thoại 0272-6781489
  Điện thoại +58 272-6781489
  Trang mạng http://aviliorobles.blogspot.com/
 • Plaza Raúl Leon
  Địa chỉ nhà

  La Cejita, Venezuela
  Xấp xỉ7.59 KM đi đến Bella Vistavà 7.15KM cho doanh nghiệp hiện tại.

 • Mirador Turistico Bajada del Rio
  Địa chỉ nhà

  Valera - Carvajal, Venezuela
  Xấp xỉ2.88 KM đi đến Bella Vistavà 2.47KM cho doanh nghiệp hiện tại.

 • Cinex
  Địa chỉ nhà

  Avenida 6, Valera, Venezuela
  Xấp xỉ1.91 KM đi đến Bella Vistavà 2.72KM cho doanh nghiệp hiện tại.

  Điện thoại 0271-2319519
  Điện thoại +58 271-2319519
  Trang mạng http://www.cinex.com.ve/cine.php?cine=34
 • Parque De Pampan
  Địa chỉ nhà

  Calle El Parque, Pampán, Venezuela
  Xấp xỉ21.03 KM đi đến Bella Vistavà 20.31KM cho doanh nghiệp hiện tại.

 • Estadio El Barrio Milagro
  Địa chỉ nhà

  Valera, Venezuela
  Xấp xỉ0.27 KM đi đến Bella Vistavà 0.95KM cho doanh nghiệp hiện tại.

9.30967300 -70.59331700